તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
દિલને રાખો સદાય સ્વસ્થ

દિલને રાખો સદાય સ્વસ્થ

આર્ટરી બ્લોકેઝ અને કોરોનરી આર્ટરી ડિસીઝના ઉપચારમાં અર્જુનની છાલ અત્યંત ઉપયોગી છે
ઘૂંટણના સાંધાનો દુઃખાવો કૌષ્ટુક શીર્ષ (SINOVITE)

ઘૂંટણના સાંધાનો દુઃખાવો કૌષ્ટુક શીર્ષ (SINOVITE)

મહારાસ્નાદિ ક્વાથ સાથે એરંડતેલનો ઉપયોગ અને આહારમાં લઘુ ભોજન અને લંઘનને વધુ મહત્ત્વ આપે છે.
હીરાથી ‘દિલનો ઇલાજ’

હીરાથી ‘દિલનો ઇલાજ’

હીરા જડિત રોટો બ્લેટરની મદદથી રોટેશનલ એથરેક્ટોમી પદ્ધતિથી કેલ્શિયમના બ્લોકેજ દૂર કરવામાં આવે છે.
સ્વાઈન ફ્લૂની સારવારમાં ઢીલ ન મૂકો

સ્વાઈન ફ્લૂની સારવારમાં ઢીલ ન મૂકો

મહિલાઓને સ્વાઈન ફ્લૂ થવાની શક્યતા વધુ હોય છે.
હવે રૉબોટ રાખશે વડીલોની કાળજી

હવે રૉબોટ રાખશે વડીલોની કાળજી

નવી જનરેશનના રૉબોટ એકલવાયું જીવન જીવતા વડીલોના ઘરની કાળજી લેવામાં પણ સક્ષમ છે.
સ્તન કૅન્સરઃ અમૃત કૂપ ઝેર કટોરીઓ કેમ બન્યા?

સ્તન કૅન્સરઃ અમૃત કૂપ ઝેર કટોરીઓ કેમ બન્યા?

ભારતનાં શહેરોમાં સ્તન કૅન્સરનું પ્રમાણ ઝડપથી વધી રહ્યું છે
સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાનકારક મોબાઇલ રેડિએશન

સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાનકારક મોબાઇલ રેડિએશન

મોબાઇલ ફોન અને તેના ટાવરોમાંથી નીકળતા રેડિએશન પુરુષોની પ્રજનન ક્ષમતા પર અસર કરે છે.
ડો. ગૂગલ પર ભરોસો કરતાં પહેલાં સો વખત વિચાર કરજો

ડો. ગૂગલ પર ભરોસો કરતાં પહેલાં સો વખત વિચાર કરજો

ડૉ. ગૂગલ પર આંખ મીંચીને ભરોસો કરી રહ્યા છો તો તમે મોટી ભૂલ કરી રહ્યા છો.
તહેવાર V/S તમાશો

તહેવાર V/S તમાશો

સોમરસ સિવાઝ રિગલનો બાપ હતો.'
કરિઅપ્પા, નચિકેતા, સૌરભ અને અભિનંદન

કરિઅપ્પા, નચિકેતા, સૌરભ અને અભિનંદન

'બધા ભારતીય યુદ્ધકેદીઓ મારા દીકરા સમાન છે.

દિલને રાખો સદાય સ્વસ્થ

એન્જિયોગ્રાફી અથવા તો…

આર્ટરી બ્લોકેઝ અને કોરોનરી આર્ટરી ડિસીઝના ઉપચારમાં અર્જુનની છાલ અત્યંત ઉપયોગી છે

હીરાથી ‘દિલનો ઇલાજ’

હીરાથી દિલનો ઇલાજ શક્ય છે

હીરા જડિત રોટો બ્લેટરની મદદથી રોટેશનલ એથરેક્ટોમી પદ્ધતિથી કેલ્શિયમના બ્લોકેજ દૂર કરવામાં આવે છે.
Translate »