તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
સપ્ટેમ્બર-2019 સાપ્તાહિક ફળકથન

સપ્ટેમ્બર-2019 સાપ્તાહિક ફળકથન

ધન : પ્રોફેશનલ મોરચે સપ્તાહનો પ્રારંભ આપના માટે બહેતર છે.
રાષ્ટ્રવાદઃ વિભાવના જૂની, વિરોધ નવો

રાષ્ટ્રવાદઃ વિભાવના જૂની, વિરોધ નવો

દેશના નાગરિકોને સલામતી અને શાંતિનો અનુભવ કરાવી શકે તેવી સરકાર ફરીથી રાષ્ટ્રવાદના મુદ્દા ઉપર ચૂંટણી જીતે તો એમાં ખોટું શું છે?
રાષ્ટ્રવાદ અને વૈશ્વિકીકરણઃ આઝાદી સામેનો નવો પડકાર

રાષ્ટ્રવાદ અને વૈશ્વિકીકરણઃ આઝાદી સામેનો નવો પડકાર

રાષ્ટ્રવાદ આવી કટ્ટરતાને જન્મ આપે છે ત્યારે તેમાંથી મિથ્યા દેશાભિમાન, હિંસા અને યુદ્ધો આકાર લે છે.
રાષ્ટ્રવાદ અને સામ્યવાદ

રાષ્ટ્રવાદ અને સામ્યવાદ

કેટલાક દેશોના અગ્રવર્ગની સમૃદ્ધિ ટકી રહે એ માટે નબળા દેશોને લૂંટવા માટે એમના પર આધિપત્ય જમાવવાના દુષ્કૃત્ય (સામ્રાજ્યવાદ) વિશે...
ભારતમાં રાષ્ટ્રવાદ એક સંકુલ સમસ્યા

ભારતમાં રાષ્ટ્રવાદ એક સંકુલ સમસ્યા

રાજ્ય સ્થાપવા માટેની માગ કરે અને એક ભૌગોલિક સીમામાં સ્થાપિત થાય અથવા સ્થાપિત થવા માગ કરે ત્યારે તે રાષ્ટ્ર તરીકે ઓળખાય છે
રાષ્ટ્રવાદની વિભાવના સાવ અપ્રસ્તુત તો નથી જ

રાષ્ટ્રવાદની વિભાવના સાવ અપ્રસ્તુત તો નથી જ

સમય પ્રમાણે રાષ્ટ્રવાદનું સ્વરૃપ પણ બદલાતું રહે છે
શું યંત્રમાનવો માણસજાતને ગુલામ અને રાંક બનાવી દેશે?

શું યંત્રમાનવો માણસજાતને ગુલામ અને રાંક બનાવી દેશે?

વસતિનો ખૂબ મોટો સમૂહ ટૅક્નોલોજિકલી બેરોજગાર અથવા નોકરી માટે ગેરલાયક બની જશે.
કાશ્મીર અને કાશ્મીરિયત શું છે?

કાશ્મીર અને કાશ્મીરિયત શું છે?

કાશ્મીરમાં હિન્દુઓના ઘણા ધર્મસ્થાનો એવા છે કે જેમનું અસ્તિત્વ ઇસ્લામની સ્થાપના થઈ તે પહેલાંનું છે.
આઝાદી માટેનું પ્રથમ  બલિદાન ડૉ. મુખરજીનું

આઝાદી માટેનું પ્રથમ  બલિદાન ડૉ. મુખરજીનું

ડૉ. મુખરજી કાશ્મીર ગયા અને ઘોષણા કરી. હું વિધાન લઈશ અથવા બલિદાન આપીશ.
અસ્થાયી કલમ ૩૭૦ના બંધારણીય સમાવેશની ભૂમિકા

અસ્થાયી કલમ ૩૭૦ના બંધારણીય સમાવેશની ભૂમિકા

સુદીર્ઘકાળથી પણ કાશ્મીરીઓને રાજ્યના અન્ય નાગરિકો જેવા સમાન અધિકારો મળ્યા ન હતા.

રાષ્ટ્રવાદઃ વિભાવના જૂની, વિરોધ નવો

કોઈ પણ દેશનો સરેરાશ નાગરિક…

દેશના નાગરિકોને સલામતી અને શાંતિનો અનુભવ કરાવી શકે તેવી સરકાર ફરીથી રાષ્ટ્રવાદના મુદ્દા ઉપર ચૂંટણી જીતે તો એમાં ખોટું શું છે?

રાષ્ટ્રવાદ અને સામ્યવાદ

પોતાને સામ્યવાદી ગણાવતા…

કેટલાક દેશોના અગ્રવર્ગની સમૃદ્ધિ ટકી રહે એ માટે નબળા દેશોને લૂંટવા માટે એમના પર આધિપત્ય જમાવવાના દુષ્કૃત્ય (સામ્રાજ્યવાદ) વિશે...

ભારતમાં રાષ્ટ્રવાદ એક સંકુલ સમસ્યા

દેશ ભૌતિક રીતે અસ્તિત્વ…

રાજ્ય સ્થાપવા માટેની માગ કરે અને એક ભૌગોલિક સીમામાં સ્થાપિત થાય અથવા સ્થાપિત થવા માગ કરે ત્યારે તે રાષ્ટ્ર તરીકે ઓળખાય છે
Translate »