તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…

રૂપ અને બુદ્ધિ

'પરણેલા પુરુષને આમ પણ પત્ની…

'આ ખોટું બોલવાની વાત આવી એટલે મને એક વાત યાદ આવી.'

ગુના વગર સજા ન મળે

'આટલા દિવસ સુધી ચાલ્યું એ…

'હું આજીવન જમી લીધા પછી બે કલાક સુધી ફરીથી જમીશ નહીં.'

એકાંત ગમે  કે દેહાંત?

'અમારું લૉકડાઉન તો જડબેસલાક…

'અમે દરરોજ બહારગામ જનારા છતાં છેલ્લા નવ દિવસથી ઘરની બહાર પગ મૂક્યો નથી.

સિંહ અને વાંદરો

સિંહનો કાન ખેંચીને ભાગું…

'સિંહે ત્રાડ નાખી સામે ઊભેલા વાંદરાને જ પૂછ્યું કે જંગલના રાજાનો કાન ખેંચવાની હિંમત કોણે કરી છે!
Translate »