તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…

ઉત્તમ મિત્ર પુસ્તક

તમને પત્ની કરતાં પણ પુસ્તક…

પ્રવાસમાં આપ પત્નીને સાથે રાખવાનું પસંદ કરો કે પુસ્તકને સાથે રાખવાનું પસંદ કરો?'

કૂતરો માણસ પાળે છે

કૂતરો સાંકળ છોડાવીને ભાગશે…

'કાલે પથુભાના પાનના ગલ્લે ગયો. મેં કહ્યું કે કૂતરાને ખાવાના બિસ્કીટ આપો.

રમૂજી રેલયાત્રા

હવે રસ્તામાં ચેકિંગ આવે તો…

એ અજાણ્યો છોકરો મારી રેલવેની ટિકિટ ચાવી ગયો છે

નૂતન વર્ષાભિનંદન

'અંબાલાલની વાત સાચી છે.…

'ભલે વાત કરી. અમે કોઈ દિવસ તમને પગે લાવવાનું કહેશું નહીં.

લેખક મળશે નહીં…

'નાદુરસ્ત તબિયતને…

અમે તો એક રૃમાલ લઈને નીકળી ગયાં પણ વિચારમાં પડ્યાં. શું જમાનો આવ્યો છે?

આવું તો રોજ થાય છે

દાંતમાં ભરાયેલ ફોતરાં પીડિત…

કશુંક ખાધા પછી દાંતમાં કંઈક 'ફોતરું-બોતરું' કચ્ચીને ભરાઈ ગયું હોય એવા માણસને જોયો છે?
Translate »