તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…

લેખિકા એનીસ નીનની ડાયરી

એનીસ નીન ડાયરીઓનું પ્રકાશન…

સંપૂર્ણ ડાયરીના પ્રકાશનનું ભગીરથ કાર્ય કોઈ હાથ ધરવાની હિંમત ભાગ્યે જે કરે,

ઇન્સાનનો ગજગ્રાહ

એકમેકની મદદ કરતાં રહેવું એ…

કેરાલામાં હાથીના શિકારીઓએ અસંખ્ય હાથીઓ મારેલા છે

આસ્થા અને અનાસ્થા !

'સ્મશાનમાં જઈને થોડા દિવસ…

ગરીબીથી ત્રાસી ગયેલો માણસ માની લે છે કે ઈશ્વર છે જ નહીં!

અંગત તબીબ

સર્જનો ખરેખર ધન માટેની…

'માણસનું મન સ્વર્ગને નરકમાં ફેરવી શકે છે અને નરકને સ્વર્ગમાં ફેરવી શકે છે.'

મઝા અંદર પડેલી છે!

મઝા બહારથી આયાત થઈ શકે તેવી…

માણસ સ્મરણોની આ કથાને ભૂગર્ભ સમાધિરૃપે ચણી નાખે છે.

ચોર ચીટર ચંડ ચીન

નવેમ્બરમાં કોવિડ-૧૯ રોગનો…

ચીનની સંસ્કૃતિ અંગે હોન્ગકોન્ગના લોકો એમના હાથ નીચે ભણે એવું સામ્યવાદીઓ ઇચ્છે છે
Translate »