તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…

કાશ્મીરી શૈવ પથ

સ્પંદ શાસ્ત્ર કાશ્મીરી શૈવ…

પશુપતિનાથ કહ્યા ત્યારે પાંચ શીર્ષધારી શિવનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો.

ત્યાંના મેરેજ તથા લવ

આઠમી સદીમાં મેરેજ ઈશ્વરના…

પશ્ચિમના દેશોમાં પ્રેમને કારણે લગ્ન કરવા લગભગ અસામાજિક કે વિધ્વંસક લેખાતું.

ઇમ્યૂનિટીઃ ધ માસ્ટર કી

કોરોના વાઇરસ ચામાચીડિયાથી…

૨૦૧૯ નોવેલ કોરોના નામના વાઇરસ ચીનથી માનવ ભક્ષણ શરૃ કરીને આગળ વધી રહ્યા છે.
Translate »