તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…

-અને એક સમકાલિન માતા બીજમાતા પદ્મશ્રી રાહીબાઈ સોમા પોપેરે

રાહીબાઈની ઉંમર લગભગ પંચાવન…

તમારું નામ બીજમાતા કેવી રીતે પડ્યું? સવાલ સાંભળતા જ રાહીબાઈમાં અચાનક જ ઉત્સાહ આવી ગયો. તેમણે જણાવ્યું કે, હું પૂણે એક પ્રોગ્રામમાં ગઈ હતી. લગભગ ચાર વર્ષ પહેલાંની આ વાત છે. ત્યાં ડૉક્ટર રઘુનાથ માશેલકર આવ્યા હતા. તેમણે મને સ્ટેજ પર બોલાવી અને…

શક્તિ સ્વરૃપા અને જગતનો આધાર – મા

પ્રકૃતિ છે. આ શબ્દ જ…

શક્તિ પણ બે પ્રકારની હોય છે - એક આંતરિક શક્તિ અને બીજી બાહ્ય શક્તિ. આંતરિક શક્તિનો સીધો સંબંધ વ્યક્તિના ચારિત્રિક ગુણો સાથે હોય છે. કહેવાય છે કે આપણે શું છીએ, એ આપણે જ જાણીએ છીએ. બીજું સ્વરૃપ એ છે જે બધાની સામે છે. આપણે જેવું બતાવીએ છીએ,…

ભારત બનશે આત્મનિર્ભર

દેશવાસીઓએ દેશમાં ઉત્પન્ન…

ચાઇના માર્કેટે દેશમાં પગ જમાવી દીધા છે તે દેશના અર્થતંત્ર માટે જોખમી સાબિત થશે.
Translate »