તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…

એક સુરતી બિલ્ડરની પોચટ ગુજ્જુથી ‘આયર્નમેન’ સુધીની સફર

'આયર્નમેન ટ્રાઇથ્લોન' તરીકે…

'એકવાર સોશિયલ મીડિયા પર મેં એક વીડિયો જોયેલો. જેમાં એક મહિલા, જેનો એક પગ કપાયેલો હતો, છતાં દરિયામાં તરી રહી હતી,
Translate »