તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…

બર્થ ટૂરિઝમ, મેડિકલ ટૂરિઝમ

અમેરિકાની ધરતી ઉપર જન્મ…

અમેરિકામાં પ્રવેશીને બાળકને જન્મ આપવાનો ઇરાદો ધરાવતી હશે તો એને અમેરિકાના બી-૧/બી-૨ વિઝા આપવામાં નહીં આવે.

માળનાથ ડુંગરમાળાઃ વિકાસથી વંચિત રહી ગયેલો પહાડી વિસ્તાર

કુદરતે ખોબલે-ખોબલે હરિયાળી…

વરસો જૂની, માળનાથ ગિરિમાળા પૌરાણિક, ઐતિહાસિક, ભૌગોલિક અને ધાર્મિક સ્થાનનું પર્યાવરણ અત્યંત શુદ્ધ છે
Translate »