તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…

ભગવતીભાઈ, ચંદ્રશેખર ‘ભઈયા’, ભગતસિંહ અને દુર્ગાભાભી…

તેમનાં મૃત્યુથી…

'એ (ભગવતીચરણ) લાહોરમાં ભણતા હતા. ઇન્ટરને વર્ષ પૂરું થયા પછી લાલા લાજપતરાયની નેશનલ કૉલેજમાં પ્રવેશ મેળવ્યો. ૧૯ર૩માં બી.એ. થયા. મેં 'પ્રભાકર' પદવી મેળવી.

કચ્છી ખારેકમાંથી દેશમાં પહેલી વખત ‘ડેટ વાઈન’

કચ્છમાં વર્ષોથી ખારેકનું…

કચ્છમાં ૧૮ હજારથી વધુ હેક્ટર જમીનમાં ખારેકનું વાવેતર થયું છે. તેનું વાર્ષિક ઉત્પાદન અંદાજે ૧.૭૦ લાખ ટન છે.
Translate »