તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Category

Top Stories

લાલી મેરે યાર કી: વસ્ત્રોમાં લાલ, પેસ્ટલ અને શિમરનો ટ્રેન્ડ

પેસ્ટલ કલર્સ મૉડર્ન હોવાની…

'ફેશન હંમેશાં ફરી ફરીને પરંતુ થોડા અપડેટ્સ સાથે પરત ફરતી હોય છે. ઘરારા અને સરારા, ચોલી સૂટની ફેશન હવે પાછી આવી છે.

ઇશા અંબાણીનાં લગ્ન સંસ્કાર, સંસ્કૃતિ અને આસ્થાનો અનેરો સમન્વય

નીતાએ ચાંદીની ઘંટડી…

પરિવારે પોતાની પરંપરા, ઈશ્વર પ્રત્યેની આસ્થા પોતાના સંસ્કાર અને સંસ્કૃતિને એક પળ પણ અળગી કરી નથી.

ABHIYAAN: WEDDING SPECIAL

#NRIWedding #WeddingPlanner #MemorableWedding #PreWedding #PhotographyShooting #Weddingmakeup #IshaAmbani #SacramentCultureIntegration #Dinner #MehdiBridal   ઇન્ડિયન રીડર્સ સરવે-2017માં (IRS-2017) ‘અભિયાન’…
Translate »