તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

કવરસ્ટોરી

જાદવપુર અને જામિયા યુનિવર્સિટીમાં ભારત વિરોધી નારા કેમ?

ડાબેરી સંગઠનો સાથે…

સૌથી પહેલાં ડાબેરીઓના જ ગઢ સમાન જાદવપુર યુનિવર્સિટીમાં પડ્યા હતા. ત્યાં પણ દેશવિરોધી નારા લાગ્યા હતા.

જેએનયુ કયા માર્ગે?

સરકારે વારંવાર ખાતરી આપવા…

વાસ્તવમાં બંધારણ સામે કોઈ સંકટ નથી. સંકટ સામ્યવાદીઓ પર, કોંગ્રેસીઓ અને સમાજવાદીઓ પર અને કેટલાક મુસ્લિમ નેતાઓ પર આવ્યું છે

રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગમાં અમદાવાદીઓ પણ અવ્વલ

અમદાવાદની પોળોમાં દાયકાઓથી…

'વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ કરવો સરળ છે. એકવાર ખર્ચ કરીને પ્લાન્ટ લગાવ્યા પછી તમે દાયકાઓ સુધી કુદરતી શુદ્ધ પાણીનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદનું પાણી સંગ્રહ કરવાની દિશામાં કદમ તેજ કરવાની જરૂર છે

વરસાદનું પાણી સંગ્રહ…

આ બંને ભાઈ-બહેને રેઇન વૉટર હાર્વેસ્ટિંગ માટે લોકોને પ્રેરિત કરવાનંુ અભિયાન છેડ્યું છે
Translate »