તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…

કાસ્ટિંગ કાઉચ – બાત નીકલી હૈ તો દૂર તલક જાની ચાહિયે

મહિલાઓએ મહિલાઓના સપોર્ટમાં…

માત્ર ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જ કાસ્ટિંગ કાઉચ થાય છે એવું નથી, રાજનીતિમાં પણ હવે કાસ્ટિંગ કાઉચ કોઈ નવી વાત નથી.'

બાટ લેંગે આધા..આધા..

હજુ પણ પરિવારના સંસ્કાર…

લગ્નના દરેક પ્રસંગ સાથે કરીશું અને જે પણ ખર્ચ થશે તે બંને પરિવારના સાથે મળીને વહેંચી લઈશું.

વૃક્ષારોપણ  કરી કર્તવ્ય નિભાવતા યુવાનો

વિદ્યાર્થીઓ ઘરઆંગણે છોડ…

'વૃક્ષ વાવો સૃષ્ટિ બચાવો'ના નારા પણ સાંભળવા મળે છે, પરંતુ આ બધી માથાકૂટમાં પડ્યા કરતાં યુવાનો પોતાના મનનું કરવામાં વધારે માને છે
Translate »