તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…

આજે પણ મહિલાઓ ઘરેલુ હિંસાને સહન કરીને ચૂપ જ રહે છે

દર ૩૪ મિનિટે એક મહિલા સાથે…

વર્ષો સુધી માતા-પિતાના ઘરે સ્વતંત્રપણે રહેલી યુવતી જ્યારે સાસરે આવે છે ત્યારે તે ત્યાંના રીતિ રિવાજ, બધાના સ્વભાવથી અજાણ હોય છે

જિંદગીનાં પાછલાં વર્ષોને મનભરીને માણી લેવાની ઝંખના

એકલતા અને વૃદ્ધત્વ વડીલોને…

અમેરિકાના ફ્લોરિડા સ્ટેટમાં શાંતિનિકેતન સિનિયર કોમ્યુનિટી ઑરલાન્ડોના તાવારેસ ટાઉનમાં શરૃ કરવામાં આવી છે.
Translate »