તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…

દીપની બે બાજુ

મૃત્યુ પછીનું રહસ્યજ્ઞાન…

યમ જણાવે છે કે સાક્ષાત્કાર એટલે હું અર્થાત આત્મા 'ને બ્રહ્મન અભિન્ન છે. બંને એક જ છે અને અમુક અંતરાલ માટે અલગ પડ્યા છે એવું નથી.

ક કરોળિયાનો ક

આ વર્ષના જુલાઈ મહિના…

કરોળિયાને સાંકળતી સૂપર્સ્ટિશન કે ભવિષ્યવાણી સાથે સંબંધિત પ્રાચીન 'ને આધુનિક જમાનાની વાતો કરીએ તો સરળતાથી પુસ્તિકા રચાઈ જાય.

સોમે ૧૦૦૦ વર્ષ તપ કર્યું.…

પૃથ્વી છે જમ્બુદ્વીપ, તે નવ ભાગોમાં ફેલાયેલો છે અને તેનો એક ભાગ તે ભારતવર્ષ. ભારતનો નવમો ભાગ સૌરાષ્ટ્ર અને તેનો નવમો ભાગ એ પ્રભાસ

સારું અર્થશાસ્ત્ર ખરાબ અર્થશાસ્ત્ર

ખરાબ અર્થશાસ્ત્રએ અમીરોને…

'જે લોકો વ્યાવહારિક હોય છે અને ખુદને કોઈ બૌદ્ધિક પ્રભાવથી મુક્ત માને છે તેઓ સામાન્ય રીતે કોઈ વ્યર્થ અર્થશાસ્ત્રીના ગુલામ હોય છે.

અરબી ત્રિદેવી માતાઓ

સામર્થ્યવાન તરીકે પ્રસિદ્ધ…

'ને ૬૩૦માં મહમદ સાહેબે વીસ હથિયારધારી ઘોડેસવાર અલ-માશાલ્લાલમાં આવેલી મનાત દેવીની મૂર્તિ તોડવા મોકલેલા.

નિર્ભ્રાન્તિની આખરી ક્ષણ

સ્વામીનું મૂળ નામ અભયચરણ.…

સ્વામી અમેરિકા પહોંચે છે અને જીવનનું સાચું અને અંતિમ કાર્ય કરે છે. એમને વિશ્વવ્યાપી કીર્તિ મળી, પણ માણસને કીર્તિ મળે કે ના મળે, તેણે આવું કામ શોધવું જ રહ્યું,
Translate »