તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…

ત્યાંના મેરેજ તથા લવ

આઠમી સદીમાં મેરેજ ઈશ્વરના…

પશ્ચિમના દેશોમાં પ્રેમને કારણે લગ્ન કરવા લગભગ અસામાજિક કે વિધ્વંસક લેખાતું.

ઇમ્યૂનિટીઃ ધ માસ્ટર કી

કોરોના વાઇરસ ચામાચીડિયાથી…

૨૦૧૯ નોવેલ કોરોના નામના વાઇરસ ચીનથી માનવ ભક્ષણ શરૃ કરીને આગળ વધી રહ્યા છે.
Translate »