તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…

શરાબ, શાયરી ‘ને શાશ્વત – ૨

શેખ સાદીના જન્મસ્થળનું નામ…

કુરાન 'ને ઇસ્લામના ઓઠાં હેઠળ જ્યારે તેના કહેવાતા રખેવાળો લોકો ચ મુસલમાનોને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યા હતા

મસ્જિદ એટલે શું?

ઇસ્લામમાં મસ્જિદ 'ને દરગાહ…

દરગાહ એટલે કોઈ સૂફી સંતની કબર આસપાસ ચણાયેલી ઇમારત.

પણ મનની અછતનું શું?

વૈભવના આ ખડકલાની વચ્ચે…

અમેરિકન નવલકથાકાર હેનરી મીલરનો સમાવેશ મોખરાની કતારમાં કરવો પડે. એના એક પુસ્તકનું નામ છે, 'ઍરકન્ડિશન્ડ નાઇટમેર!' વાતાનુકૂલિત ખંડની ભૂતાવળ! આજે લોકો વાતાનુકૂલિત ખંડમાં બેઠા બેઠા દુઃસ્વપ્નો જુએ છે.

દોષદ્રષ્ટિનું નિવારણ આમ તો પ્રેત નિવારણ જેવું છે

તમે જેની વારંવાર ટીકા કરો…

દોષ સર્જાવાના વર્તન કે ઘટનાઓને અવકાશ ન આપવો. કેટલીક મોજ અને કેટલાક શોખ જતા ન કરો તો ઘરમાં તમારા પર ગંગા નદીમાંથી લાવેલા પવિત્ર માછલા ધોવાની પ્રવૃત્તિ ચાલુ જ રહેવાની છે.
Translate »