તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

સુચિતા બોઘાણી

પુનઃપ્રાપ્ત ઊર્જા ઉત્પાદનનું હબ બની રહ્યું છે કચ્છ

કચ્છની ભૂપરિસ્થિતિ સૌર અને…

કચ્છના માંડવીના દરિયાકિનારે એશિયાનું પહેલું વિન્ડફાર્મ ૧૯૮૩ના સ્થાપવામાં આવ્યું હોવાનું કહેવાય છે

હવે કચ્છમાં સફરજન પણ ઊગશે

'સોશિયલ મીડિયામાં મેં ગરમ…

અન્ના, હર્મન ૯૯, ડોરસન ગોલ્ડ જેવી જાતના સફરજનના રોપા મગાવ્યા હતા. આ રોપાનું ગ્રાફ્ટિંગ કર્યું છે.
Translate »