તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

સુચિતા બોઘાણી કનર

અનેક મુશ્કેલીઓ વચ્ચે જીવતું ભુજ છે તો ઘણુ ખુશ

ભુજનો હેપ્પીનેસ ઇન્ડેક્સ…

કચ્છ યુનિવર્સિટીના ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ કોમર્સ એન્ડ મૅનેજમૅન્ટના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ભુજનો હેપ્પીનેસ ઇન્ડેક્સ કઢાયો છે.
Translate »