તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

વિઝા વિમર્શ

કેનેડામાં ઝડપી પ્રવેશ

ગુજરાતમાંથી આજે અનેકો…

ખોટી સલાહ, ખોટા દસ્તાવેજોના કારણે, અપૂરતી જાણકારી અને સરખી તૈયારીઓના અભાવે રિજેક્ટ થાય છે.

કેનેડામાં કાયમી

હમણા હમણાથી ભારતીય…

જેઓ અમેરિકામાં કાયમ રહેવા આવવા ઇચ્છતા હોય, એમના પ્રવેશ ઉપર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે.

હાઉ ડી ટ્રમ્પ

અમેરિકાના ઇમિગ્રેશનને લગતી…

એચ-૧બી વિઝાનો ખૂબ જ ગેરઉપયોગ થઈ રહ્યો છે.
Translate »