તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

વિઝા વિમર્શ

ઈબી-૫ ઇન્ટરવ્યૂ

ઈબી-૫ પ્રોગ્રામ હેઠળ…

અમારી જાણમાં એવા કિસ્સાઓ આવ્યા છે જેમાં પિટિશન એપ્રૂવ્ડ થઈ હોય તોયે ઇમિગ્રન્ટ વિઝા આપવામાં નથી આવ્યા.

અમેરિકાના પ્રેસિડન્ટને રોક્યા ત્રણ જજોએ

આ નવો પબ્લિક ચાર્જ રૃલ ૧૫મી…

૧૫મી ઑક્ટોબર, ૨૦૧૯થી અમલમાં આવનાર અમેરિકાના હાલના પ્રેસિડન્ટ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો 'પબ્લિક ચાર્જ રૃલ' અમેરિકાની જુદી જુદી ત્રણ ફેડરલ કોર્ટના જજોએ અમલમાં આવતો અટકાવ્યો છે.
Translate »