તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

મુકેશ ઠક્કર

બેલુર મઠમાં યોજાયું પૂર્વ વિદ્યાર્થીઓનું અધ્યાત્મિક સંમેલન!

શ્રી રામકૃષ્ણ મઠ અને મિશનના…

અહીંના સાધુઓ રાજકારણથી સહસ્ત્ર જોજન દૂર રહે છે. પક્ષાપક્ષીમાં માનતા નથી એટલે વોટ પણ આપતાં નથી,

સંપદા અને સ્થાપત્ય સંરક્ષણ માટે ગ્રામીણ પ્રજાનો અનોખો સંકલ્પ!

પશ્ચિમ બંગાળના ઝારગ્રામના…

શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ભક્તોને આ પ્રાચીન મંદિરના પુનરોદ્ધાર કરવાના કોડ સૂઝે તે સ્વાભાવિક છે

ગંગા તીરે ગગનભેદી ધડાકા કેમ થયા?

જે ૯ જાન્યુઆરીએ બન્યું તે…

ગંગાના તીરે આગની જ્વાળા ગોળાકારે ભભૂકતી હોય અને ઘેરા ધુમાડા ભમરીની જેમ હવામાં ઊંચકાતા હોય એવું દ્રશ્ય પહેલીવાર દેખાયું હતું.
Translate »