તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

ડો. સુધીર શાહ

કેનેડામાં ઝડપી પ્રવેશ

ગુજરાતમાંથી આજે અનેકો…

ખોટી સલાહ, ખોટા દસ્તાવેજોના કારણે, અપૂરતી જાણકારી અને સરખી તૈયારીઓના અભાવે રિજેક્ટ થાય છે.

બર્થ ટૂરિઝમ, મેડિકલ ટૂરિઝમ

અમેરિકાની ધરતી ઉપર જન્મ…

અમેરિકામાં પ્રવેશીને બાળકને જન્મ આપવાનો ઇરાદો ધરાવતી હશે તો એને અમેરિકાના બી-૧/બી-૨ વિઝા આપવામાં નહીં આવે.

વિઝા વિમર્શ : ઈબી-૫નો પર્યાય

એલ-૧ વિઝા મેળવવા માટે…

'ઈબી-૫ ઇમિગ્રન્ટ ઇન્વેસ્ટર પ્રોગ્રામ મૉડર્નાઇઝેશન' દ્વારા અમેરિકાની સરકારે ૨૧મી નવેમ્બર, ૨૦૧૯ના દિવસથી ઈબી-૫ પ્રોગ્રામ હેઠળ રોકાણ કરવાની રકમમાં અધધધ વધારો કર્યો છે.

દત્તક બાળક માટે અમેરિકન…

'અમેરિકાનું ઇમિગ્રેશન ખાતું જો કોઈ દત્તક બાળક માટે ગ્રીનકાર્ડની અરજી કરે તો એ અરજી ઊંડાણપૂર્વક ચકાસે છે
Translate »