તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

જગદીશ ત્રવેદી

સિંહ અને વાંદરો

સિંહનો કાન ખેંચીને ભાગું…

'સિંહે ત્રાડ નાખી સામે ઊભેલા વાંદરાને જ પૂછ્યું કે જંગલના રાજાનો કાન ખેંચવાની હિંમત કોણે કરી છે!

કૂતરો માણસ પાળે છે

કૂતરો સાંકળ છોડાવીને ભાગશે…

'કાલે પથુભાના પાનના ગલ્લે ગયો. મેં કહ્યું કે કૂતરાને ખાવાના બિસ્કીટ આપો.

રમૂજી રેલયાત્રા

હવે રસ્તામાં ચેકિંગ આવે તો…

એ અજાણ્યો છોકરો મારી રેલવેની ટિકિટ ચાવી ગયો છે

નૂતન વર્ષાભિનંદન

'અંબાલાલની વાત સાચી છે.…

'ભલે વાત કરી. અમે કોઈ દિવસ તમને પગે લાવવાનું કહેશું નહીં.

શુદ્ધ અને દેશી ઘી

કાકાએ ભૂલ એ કરી કે ગાડી ઊભી…

'ઘી સૂંઘીને બેભાન ન થાય તો શુદ્ધ ઘીનો ભાવ સાંભળીને બેભાન થઈ જાય તે શહેરનો માણસ.

હસતાં રહેજો રાજ – રૂપિયા સામે ગગડતો માણસ…

ડૉલર સામે રૃપિયો ગગડતો નથી,…

મારા જેવા કાગળ માટે પોતાની માણસાઈ વેચી હોય, માણસ મટી ગયા હોય, જ્યારે વિશ્વમાં ક્યારેય અમે કરન્સીએ ગમે તેવા મહાન માણસ માટે અમારી કાગળતા ગુમાવી નથી.
Translate »