તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…

ડૉ. મુકેશ વાઘેલા, સુરત

પરમાણુ ઊર્જાની સાચી સમજ... પરમાણુ ઊર્જાના વિરોધ સામે સાચી સમજણ સમાજને મળે તેનું અભિયાન ડૉ. નિલમ ગોયલે શરૃ કર્યું છે. વિશ્વ આજે પરમાણુ વિનાશક શસ્ત્રોના ઉત્પાદનમાં લાગ્યું છે, પરમાણુ ફક્ત વિનાશક શક્તિ જ નથી.  પરમાણુ ઊર્જા દ્વારા વિકાસનાં…

જૂનાગઢનો જંગઃ કોંગ્રેસે તાસકમાં ભાજપને વિજય ધરી દીધો..!

કોંગ્રેસના આગેવાનોએ પરિણામ…

જૂનાગઢમાં સ્થાનિક પ્રશ્નો અને ભ્રષ્ટાચારના કેટલાંક બહાર આવેલાં પ્રકરણોને કારણે ભાજપ માટે સત્તામાં વાપસી કરવી એ આસાન ન હતી.
Translate »