તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…

મીનળ જાડેજા, વીસનગર

0 19

દીકરીના જન્મના અનોખા વધામણા… રાજસ્થાનના રાજસમંદ ગામના લોકો દીકરી જન્મના અનોખા વધામણા કરી રહ્યા છે તે વિગતો જાણી આનંદ થયો. દીકરીના જન્મને વધાવવા વૃક્ષારોપણ ઝુંબેશ કરે છે.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Translate »