તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

પંચામૃત

મનનું રોકાણ આશામાં કરો

મનનું રોકાણ નિરાશામાં કરવા…

માણસને કોઈ વાર પોતાની જાત પર દયા આવી જાય તે સમજી શકાય છે, પણ પોતાની જાતની દયા ખાવાની આ મનોવૃત્તિને તાબે થવું નહીં જોઈએ. તમારા અંતરમાં જે કરુણાની લાગણી પડી છે તેને તમે તમારી જાત ઉપર ઢોળી દો તો પછી બીજાઓ માટે તમારા હૃદયમાં દયાની ઝાઝી પુરાંત…

નાપાસ થવું પણ નાસીપાસ તો ન જ થવું

પંચામૃત - ભૂપત વડોદરિયા ઇંગ્લેન્ડના સુપ્રસિદ્ધ નાટ્યકાર અને વાર્તાકાર સમરસેટ મોમની એક વાર્તા કંઈક આવી છે ઃ લંડનમાં એક બેંકના વડા આતુરતાથી એક અતિ ધનાઢ્ય ઉદ્યોગપતિની રાહ જોઈ રહ્યા છે. બેંકના બધા કર્મચારીઓ એ ઉદ્યોગપતિનાં 'દર્શન' કરવા…
Translate »