તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

દેવેન્દ્ર જાની

સિહોરના પૌરાણિક બ્રહ્મકુંડમાં ફરી પ્રાણ ફૂંકાયો…

રાજાશાહીનો યુગ પુરો થયા…

સોલંકી વંશના રાજવી સિદ્ધરાજ જયસિંહના સમયમાં નવનિર્માણ પામેલા સિહોરના બ્રહ્મકુંડને અંધશ્રદ્ધાનંુ ગ્રહણ લાગ્યું હતું,
Translate »