તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

દીપોત્સવી વિશેષ

નકુભાઈની વાર્તા

તારી ગાડી સાટુ થઈને હું…

રાજાજીએ કારભારીને કહ્યું, 'એલા, નાખી દીધાની વાત કર્ય મા. તારી ગાડી ઊપડી જતી હોય તો ભલે ઊપડી જાય.

ન્યૂ ઇન્ડિયામાં પાંખો ફેલાવતું થિંક ટેંક કલ્ચર

ગ્લોબલ યુગમાં પોતાના દેશને…

સાંપ્રતકાળમાં, 'નીઓ-લિબરલ' જેનું મહત્ત્વનું લક્ષણ ગણાય છે, એવી સરકારો વિશ્વભરમાં સત્તા હાંસલ કરી રહી છે અને એ સાથે ગવર્નન્સ આર્કિટેક્ચરના એક મહત્ત્વના અંગ તરીકે 'થિંક ટેંક' કહેવાતી સંસ્થાઓનું પ્રમાણ પણ વધ્યું છે.

ટૅક્નોલોજીના રાક્ષસને નાથવાનો બેજોડ કીમિયો

૨૧મી સદીના આવનાર વર્ષોનો…

દર પાંચ વર્ષે સમૂળગી બદલાઈ જતી ટૅક્નોલોજી સાથે કદમ મિલાવવામાં, ઓપન માર્કેટની સતત બદલાતી આંટીઘૂંટી સમજીને તેમાં સ્થિર રહેવામાં, કે પ્રદૂષણ પ્રેરિત ક્લાઈમેટ ચેન્જના મારને સહી જવામાં, વ્યસ્ત મનુષ્ય માટે દર પગલે પડકાર છે, પરંતુ આ પડકારોને…

ક કરોળિયાનો ક

આ વર્ષના જુલાઈ મહિના…

કરોળિયાને સાંકળતી સૂપર્સ્ટિશન કે ભવિષ્યવાણી સાથે સંબંધિત પ્રાચીન 'ને આધુનિક જમાનાની વાતો કરીએ તો સરળતાથી પુસ્તિકા રચાઈ જાય.
Translate »