તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

ડો. જયેશ શાહ

‘સ્માર્ટ ફોન-ઇન્ટરનેટ’ની ભીડમાં માનવીય સંબંધોના સ્પર્શની હૂંફ આપતું પર્વ

કૌટુંબિક અને સામાજિક ભેદભાવ…

દિવાળીના સપ્ત-દિવસીય તહેવારો સાથેનું ભાવાત્મક અને સામાજિક જોડાણ મજબૂત છે
Translate »