તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…

ડીપ નૅકને સુંદર બનાવતી બૅક જ્વેલરી 

આજે પણ આપણે સહુ એ પ્રકારના…

ડીપ નેક બ્લાઉઝની સાથે વિવિધ પેટર્નવાળાં આભૂષણોની ફેશન ચાલી રહી છે. સ્લીવલેસ બ્લાઉઝની સાથે છેક પીઠને સ્પર્શ કરતાં આભૂષણોની માળા પહેરી યુવતીઓ વધારે સોહામણી લાગે છે.

દીકરી ઈશ્વરનું અમૂલ્ય વરદાન – નસીબદારને ત્યાં જ અવતરે – હેતલ રાવ

'બેટી બચાવો, બેટી પઢાવો' આ…

જ્યારે સરમશખાન પઠાણની વાત થોડી જુદી છે. તેમને તો દીકરી માટે ૧૭ વર્ષ રાહ જોવી પડી અને જ્યારે તેમની આતુરતાનો અંત આવ્યો ત્યારે તેમણે પણ ઉપરવાળાનો ઉપકાર માન્યો.