તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

બલિદાન

કોલાકાતાના કોઠારી બંધુઓનાં બલિદાનની યાદ તાજી થઈ

વિષ્ણુકાન્ત શાસ્ત્રી જ…

૨૦ વરસના શરદ અને ૨૩ વરસના રામ કોઠારીએ પણ પિતા હીરાલાલ કોઠારી અને માતા સુમિત્રાદેવી કોઠારી સમક્ષ કારસેવા કરવા અયોધ્યા જવાની પરવાનગી માગી.
Translate »