તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

નીતા અંબાણી

અન્ન સેવા કાર્યક્રમ

રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશનના મિશન…

'ભારતના જરૃરિયાતમંદ અને ઓછો સ્ત્રોત ધરાવતા સમુદાયો'ને ત્રણ કરોડ લોકોને ભોજન અપાઈ રહ્યું છે.
Translate »