તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

નવલકથા

નારાજ કૌશલને મનાવવાના કશિશના પ્રયાસ પર પાણી ફરી વળ્યું

કશિશ એને જતા જોઈ રહી. એના…

જંગલમાં છૂટથી વિહરવા ટેવાયેલો સિંહ પાંજરામાં પૂરાયો હોય તેવી અકળામણ અને રોષ ઉદયભાઈના ચહેરા પર હતા.
Translate »