તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

નરેશ મકવાણા

ડ્રોન પૉલિસીમાં હજુ સ્પષ્ટતા જરૃરી છે

૧ ડિસેમ્બર-2018થી દેશભરમાં…

ડ્રોન બહુ કામની વસ્તુ છે, પણ તેના ભયસ્થાનો પણ ઓછાં નથી. ખાસ તો સુરક્ષાને લઈને તેને પહેલેથી જ મોટો ખતરો માનવામાં આવે છે.

અમદાવાદ કે કર્ણાવતી? …જાણો જનતાનો મૂડ

શહેરનું નામ બદલાવાથી…

'અમદાવાદનું નામ ન બદલવું જોઈએ. કેમ કે, એવું થાય તો પાનકાર્ડ, આધારકાર્ડ, પાસપોર્ટ સહિતના નાગરિકોના મહત્ત્વના દસ્તાવેજોમાં ફેરફાર કરવા પડે.
Translate »