તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

ધનંજય રાવલ

ટહુકાની ટૅક્નોલોજી – બાયો એકોસ્ટિક સાયન્સ

રશિયાએ અવકાશયાત્રીઓની…

જીવ ધ્વનિશાસ્ત્રમાં સંશોધન દ્વારા ઍરપોર્ટને સંપૂર્ણપણે પક્ષી રહિત કરવાના પ્રયોગોને ઍવિએશન અર્નિથોલોજી એટલે કે અવકાશ વ્યવહાર પક્ષી શાસ્ત્ર કહે છે.
Translate »