તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

જગદીશ ત્રિવેદી

એકાંત ગમે  કે દેહાંત?

'અમારું લૉકડાઉન તો જડબેસલાક…

'અમે દરરોજ બહારગામ જનારા છતાં છેલ્લા નવ દિવસથી ઘરની બહાર પગ મૂક્યો નથી.

મોડા ઊઠવાના ફાયદા

'મારે આવતીકાલે વહેલા ઊઠીને…

'મારું કાલે વહેલા ઊઠવાનું કેન્સલ.' અમે નિર્ણય બદલી નાખ્યો.

દુઃખી થવાની કળા

'જ્યારથી બે પાંદડે થયો છું…

'તમે પ્રગટ બ્રહ્મ નથી, પરંતુ પ્રગટ ભ્રમ છો.'

ઉત્તમ મિત્ર પુસ્તક

તમને પત્ની કરતાં પણ પુસ્તક…

પ્રવાસમાં આપ પત્નીને સાથે રાખવાનું પસંદ કરો કે પુસ્તકને સાથે રાખવાનું પસંદ કરો?'
Translate »