તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

ખાણીપીણી

ખાણીપીણી – બેસન રવા ઢોકળાં અને કેળાંની ચિપ્સનો રસાસ્વાદ

ખમણ અને ઢોકળા ગુજરાતીઓના…

ફરસાણ ગણાતાં ખમણ-ઢોકળાંએ હવે આંતરરાષ્ટ્રીય ઓળખ મેળવી છે ત્યારે આવો, બેસન રવા ઢોકળાં બનાવવાની રીત જાણીએ.
Translate »