તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

IFFI-2018

ગોવા ફિલ્મોત્સવઃ જ્યાં લોકો ૯ દિવસ ફિલ્મો જીવે છે

આવતા વર્ષે IFFI ૫૦ વર્ષનું…

IFFIમાં દુનિયાભરમાંથી 'ઇન્ટરનેશનલ કોમ્પિટિશન' સેક્શનમાં મોકલેલી ફિલ્મોને ગોલ્ડન અને સિલ્વર પિકૉક ઍવૉર્ડ આપવામાં આવે છે.
Translate »