તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

સ્પર્શ હાર્દિક

સુગંધા

અત્યાર સુધીમાં, તેણે એ…

આખરે, છોકરાનું ધ્રૂજવાનું બંધ થયું. એ અચકાતા મને દરવાજા નજીક આવ્યો

ન્યૂ ઇન્ડિયામાં પાંખો ફેલાવતું થિંક ટેંક કલ્ચર

ગ્લોબલ યુગમાં પોતાના દેશને…

સાંપ્રતકાળમાં, 'નીઓ-લિબરલ' જેનું મહત્ત્વનું લક્ષણ ગણાય છે, એવી સરકારો વિશ્વભરમાં સત્તા હાંસલ કરી રહી છે અને એ સાથે ગવર્નન્સ આર્કિટેક્ચરના એક મહત્ત્વના અંગ તરીકે 'થિંક ટેંક' કહેવાતી સંસ્થાઓનું પ્રમાણ પણ વધ્યું છે.

એ ફ્લાવર ઓફ વેલિ

ગુજરાતી સાહિત્યને નવપલ્લવિત…

‘એ ફ્લાવર ઓફ વેલિ’ અદ્ભુત નવલિકા વાસ્તવમાં એક ગદ્ય-કવિતા સમાન છે
Translate »