તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

પંચામૃત. ભૂપત વડોદરિયા

પણ મનની અછતનું શું?

વૈભવના આ ખડકલાની વચ્ચે…

અમેરિકન નવલકથાકાર હેનરી મીલરનો સમાવેશ મોખરાની કતારમાં કરવો પડે. એના એક પુસ્તકનું નામ છે, 'ઍરકન્ડિશન્ડ નાઇટમેર!' વાતાનુકૂલિત ખંડની ભૂતાવળ! આજે લોકો વાતાનુકૂલિત ખંડમાં બેઠા બેઠા દુઃસ્વપ્નો જુએ છે.

મૃત્યુ એ અંત નથી

જિંદગી થોડીક વાસ્તવિકતા અને…

જિંદગી જેવી છે તેવી જ તેને ચાહવી અને માણવી તે સિવાયનો કોઈ વિકલ્પ નથી.
Translate »