તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

કચ્છ

માનવીય પ્રવૃત્તિના કારણે વિસ્તરી રહેલું કચ્છનું રણ

કચ્છમાં મીઠાના અગરો,…

કચ્છમાં મીઠાના અગરો, રાસાયણિક કારખાનાઓના કારણે જમીનનું પ્રદૂષણ વધે છે. તેમ જ રણની આસપાસની વનસ્પતિનો ચારિયાણ કે બળતણ માટે સોથ વળાયો છે.

મોહાડીના ઊંટપાલકો પણ સમજ્યા કન્યા કેળવણીનું મહત્ત્વ

ધો. ૮ પછી ભણવાની કોઈ સગવડ…

ગામની શાળામાં પરંપરાગત વસ્ત્રોમાં કોમ્પ્યુટર શિખતી, ગણિતના દાખલા ગણતી કે, સી.એ.ટી. કેટ એટલે બિલાડી એવું બોલતી વિદ્યાર્થિનીઓ જોવા મળે છે.

કચ્છી ખારેકમાંથી દેશમાં પહેલી વખત ‘ડેટ વાઈન’

કચ્છમાં વર્ષોથી ખારેકનું…

કચ્છમાં ૧૮ હજારથી વધુ હેક્ટર જમીનમાં ખારેકનું વાવેતર થયું છે. તેનું વાર્ષિક ઉત્પાદન અંદાજે ૧.૭૦ લાખ ટન છે.
Translate »