તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

અભિયાન જાહેરાત

‘અભિયાન’નો નવો અંક પ્રકાશિત થઇ ચૂક્યો છે.

ઇન્ડિયન રીડર્સ સરવે-2017માં (IRS-2017) ‘અભિયાન’ પ્રથમ ક્રમાંકે... Readers make Leaders: Undisputed No. 1 ‘અભિયાન’નો નવો અંક પ્રકાશિત થઇ ચૂક્યો છે. - કવર સ્ટોરી – 130 વર્ષ પહેલાંની ઘટના વિશે ‘અભિયાન’નો એક્સક્લુઝિવ અહેવાલ... – હાજી…
Translate »