તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

PUBGGame

‘અભિયાન’નો નવો અંક પ્રકાશિત થઇ ચૂક્યો છે….

ઇન્ડિયન રીડર્સ સરવે-2017માં (IRS-2017) ‘અભિયાન’ પ્રથમ ક્રમાંકે... Readers make Leaders: Undisputed No. 1   'અભિયાન’ નો નવો અંક પ્રકાશિત થઈ ચૂક્યો છે... - કવર સ્ટોરી – યુવાનોમાં પબજી ગેમનું ડ્રગ્સ જેવું એડિક્શન... -…
Translate »