તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

સ્વ. ભૂપતભાઈ વડોદરિયા

ચિરંતન દવે, અમદાવાદ

ખમીરવંતું પત્રકારત્વ...

'અભિયાન'ના પથદર્શક સ્વ. ભૂપતભાઈ વડોદરિયાનું પુણ્ય સ્મરણ આજના સમયમાં સ્વીકાર્ય બની રહ્યાનો અહેસાસ 'અભિયાન'નાં પૃષ્ઠો પર જોવા મળે છે. બજારવાદથી પર સમાજજીવનના પ્રસ્થાપિત મૂલ્યો પ્રત્યે પ્રતિબદ્ધતાનો પડઘો 'અભિયાન'માં જોવા મળે છે. ખમીરવંતા…
Translate »