તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

સંગિતા-સુધીર

‘એ હરામખોરને હું જીવતો નહીં રહેવા દઉં.’

સત્-અસત્ ( નવલકથા પ્રકરણ – 2 ) લે. – સંગિતા સુધીર ( વહી ગયેલા વાર્તાનો સાર ) સત્યેન શાહ પર મયૂરીએ આરોપ લગાવતાં.... સભાગૃહમાં સોપો પડી ગયો...મુંબઈના નવા બંધાયેલા અને પ્રેક્ષકોથી ખીચોખીચ ભરાયેલા સભાગૃહમાં 'મિસિસ ઇન્ડિયા' કોન્ટેસ્ટના…

અભિયાનના પાને નવી ધારાવાહિક નવલકથાઃ સત્-અસત્

ઇન્ડિયન રીડર્સ સરવે-2017માં (IRS-2017) ‘અભિયાન’ પ્રથમ ક્રમાંકે... Readers make Leaders: Undisputed No. 1 ‘અભિયાન’નો 80 પાનાનો દળદાર અંક પ્રકાશિત થઇ ચૂક્યો છે. કિંમત રૂ. 25 । કવર સ્ટોરી । ગીર સ્પેશિયલઃ ગીરના નેસ અને ગીરકેસરીના…
Translate »