તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

પ્રજ્ઞેશ શુક્લ. કવર સ્ટોરી

સત્તાના ‘રિમોટ’ની મહેચ્છા એનસીપી માટે ‘આત્મઘાતી’ નીવડશે?

અસલી ખેલ જોકે હવે જ શરૃ…

શરદ પવારનું મૌન ઘણુ સૂચક હતું અને તેમને એનસીપીના ધારાસભ્યો તથા વરિષ્ઠ નેતાઓ કરતાં પોતાની રણનીતિ અને રાજનીતિ પર પૂરો ભરોસો હતો.
Translate »