તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

પાંજો કચ્છ – સુચિતા બોઘાણી કનર

કચ્છની બ્રેઇલ લાઇબ્રેરીમાં પ્રજ્ઞાચક્ષુઓ માટેનાં પુસ્તકોનું સર્જન

પાંજો કચ્છ - સુચિતા બોઘાણી કનર કચ્છમાં પ્રજ્ઞાચક્ષુઓ વાંચી શકે તે માટે માધાપરમાં નવચેતન અંધજન મંડળ સંચાલિત બ્રેઇલ લાઇબ્રેરી આવેલી છે. અહીં બ્રેઇલ પુસ્તકો તો વાંચવા મળે જ છે ઉપરાંત વધુ ને વધુ પુસ્તકો પ્રજ્ઞાચક્ષુઓ સુધી પહોંચે તે…

કચ્છના ઊંટ માટે હોસ્ટેલ શરૃ કરવામાં સરકારના ઠાગાઠૈયા

ડેરીઓ દ્વારા ઊંટડીનું દૂધ…

ખૂબ ઓછા ખર્ચમાં ઊંટનું પાલન થઈ શકતું હોવાથી જ્યાં ઘાસનો ચારો ઉપલબ્ધ ન હોય તેવા વિસ્તારમાં ઊંટ ઉછેર થાય છે.

કચ્છના રણોત્સવમાંથી કચ્છીઓની જ બાદબાકી

. 'કચ્છ નહીં દેખા તો કુછ…

ગુજરાત ટૂરિઝમે રણોત્સવની કમાન સંભાળી ત્યારે કચ્છના કલાકારો, કારીગરોને જે ફાયદો થયો તે અને તેટલો ફાયદો અત્યારે થતો નથી.
Translate »