તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

પાંજો કચ્છ – સુચિતા બોઘાણી કનર

કચ્છના ઊંટ માટે હોસ્ટેલ શરૃ કરવામાં સરકારના ઠાગાઠૈયા

ડેરીઓ દ્વારા ઊંટડીનું દૂધ…

ખૂબ ઓછા ખર્ચમાં ઊંટનું પાલન થઈ શકતું હોવાથી જ્યાં ઘાસનો ચારો ઉપલબ્ધ ન હોય તેવા વિસ્તારમાં ઊંટ ઉછેર થાય છે.

કચ્છના રણોત્સવમાંથી કચ્છીઓની જ બાદબાકી

. 'કચ્છ નહીં દેખા તો કુછ…

ગુજરાત ટૂરિઝમે રણોત્સવની કમાન સંભાળી ત્યારે કચ્છના કલાકારો, કારીગરોને જે ફાયદો થયો તે અને તેટલો ફાયદો અત્યારે થતો નથી.
Translate »