તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

પર્યાવરણ

મોસમનો બદલાતો મિજાજ આફતના એંધાણ તો નથી ને?

પર્યાવરણ સાથેની માનવીની…

એકી સાથે એક ડઝન જેટલાં રાજ્યોમાં આંધી, તોફાન, વરસાદની ચેતવણી આપીને હવામાન વિભાગે પહેલીવાર આટલા વ્યાપક સ્તરે પૂર્વાનુમાન આપ્યું
Translate »