તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

દુર્ગાભાભી

‘અમે રચ્યું હતું ”ઐતિહાસિક અભિનય”નું પ્રકરણ!!’

ક્રાંતિકથા ક્યાં, ક્યારેય…

મુંબઈમાં કેટલાક ક્રાંતિકારોએ સાથે મળીને અંગ્રેજ પોલીસ કમિશનર હેલીનો વધ કરવાની યોજના ઘડી કાઢી. તેમાં એક પૃથ્વીસિંહ આઝાદ પણ હતા.

ભગવતીભાઈ, ચંદ્રશેખર ‘ભઈયા’, ભગતસિંહ અને દુર્ગાભાભી…

તેમનાં મૃત્યુથી…

'એ (ભગવતીચરણ) લાહોરમાં ભણતા હતા. ઇન્ટરને વર્ષ પૂરું થયા પછી લાલા લાજપતરાયની નેશનલ કૉલેજમાં પ્રવેશ મેળવ્યો. ૧૯ર૩માં બી.એ. થયા. મેં 'પ્રભાકર' પદવી મેળવી.
Translate »