તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

દષ્ટિકોણ

એક IPSએ રાશન પોર્ટેબિલિટી સ્કીમ લોન્ચ કરી

કોઈ પણ સ્થળેથી રાશન…

ખામીવાળા રેશનકાર્ડનું પ્રિન્ટિંગનું કામ રોકી દઈ ૬ કરોડ રૃપિયાની ગેરરીતિ થતાં અટકાવી છે. આ યોજના થકી ૨.૭૫ કરોડ નાગરિકોને તેનો લાભ મળવાનો અંદાજ છે.
Translate »