તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

જયવંત પંડ્યા

માઓવાદીઓ દ્વારા વડાપ્રધાન મોદીની હત્યાનું કાવતરું હસી કાઢવા જેવું નથી!

આમાં પ્રકાશ આંબેડકરનું નામ…

વિપક્ષો મૌન નથી રહ્યા, પરંતુ તેમણે આ બાબતને ગંભીરતાથી પણ નથી લીધી. કોંગ્રેસે આને મોદીની ઘટી રહેલી લોકપ્રિયતા ફરી મેળવવા માટેનો પ્રયાસ ગણાવ્યો
Translate »