તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

ગુજરાત

કચરાનો નિકાલ કરી આવક કરતી પાલિકા

આણંદ જિલ્લાની પેટલાદ…

ભીના કચરામાંથી ખાતર બનાવે છે જ્યારે  સૂકા કચરામાંથી જે પ્લાસ્ટિક છે તે વેસ્ટમાંથી ઓઇલ બનાવવામાં આવે છે જે પ્રેટો ઓલ્ટેનેટ ફ્લ્યુ તરીકે જાણીતું છે જે ડીઝલના જેવી ક્વૉલિટી ધરાવે છે.
Translate »