તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

કટ્ટરપંથી

પાક.ના વડા તરીકે ઈમરાનની વિશ્વસનીયતાની હવે કસોટી થશે

ઈમરાન કટ્ટરપંથી મુલ્લાઓ…

બેસુમાર દોલત અને ઐય્યાશી ભરી જિંદગી સાથે ઈમરાન એવી રીતે જીવી રહ્યો છે કે જેની કુરાન ઇજાજત નથી આપતું.
Translate »