તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…

હાસ્ય સાહિત્ય વંદનાનો અનોખો આનંદોત્સવ

વિનોદ ભટ્ટ આપણી વચ્ચે…

પ્રસંગ હતો ગુજરાતી હાસ્યસાહિત્યને મળેલા અનેરા ગૌરવ પોંખવાનો અને એની સાથે સમગ્ર ગુજરાતી હાસ્યસાહિત્યની વંદના કરવાનો.

સંપદા અને સ્થાપત્ય સંરક્ષણ માટે ગ્રામીણ પ્રજાનો અનોખો સંકલ્પ!

પશ્ચિમ બંગાળના ઝારગ્રામના…

શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ભક્તોને આ પ્રાચીન મંદિરના પુનરોદ્ધાર કરવાના કોડ સૂઝે તે સ્વાભાવિક છે

૨૬ જાન્યુઆરી ૧૯૩0 – જ્યારે દેશે પૂર્ણ સ્વાતંત્ર્યનો સંકલ્પ લીધો

કોંગ્રેસ કાર્ય-સમિતિએ પૂર્ણ…

પ્રસ્તાવ સ્વીકારવામાં આવ્યો કે કોંગ્રેસનું લક્ષ્ય પૂર્ણ સ્વાધીનતા પ્રાપ્ત કરવાનું છે.

જાદવપુર અને જામિયા યુનિવર્સિટીમાં ભારત વિરોધી નારા કેમ?

ડાબેરી સંગઠનો સાથે…

સૌથી પહેલાં ડાબેરીઓના જ ગઢ સમાન જાદવપુર યુનિવર્સિટીમાં પડ્યા હતા. ત્યાં પણ દેશવિરોધી નારા લાગ્યા હતા.

જેએનયુ કયા માર્ગે?

સરકારે વારંવાર ખાતરી આપવા…

વાસ્તવમાં બંધારણ સામે કોઈ સંકટ નથી. સંકટ સામ્યવાદીઓ પર, કોંગ્રેસીઓ અને સમાજવાદીઓ પર અને કેટલાક મુસ્લિમ નેતાઓ પર આવ્યું છે
Translate »